Stamp NIG 2022 unauthorized issue Sergey Fedorowtsew RUS M4X gold medal winner OG Athens 2004

Olympic regatta Athens 2004 - M4X result

!. RUS (Nikolay Spinyov, Igor Kravtsov,

              Alexsey Svirin, Sergey Fedorovtsev)  5:56,85

2. CZE                                                              5:57,43

3. UKR                                                              5:58,87

 

 

 

Latest articles